note-shade
Важно съобщение

ХVІІ Софийски математически турнир

С удоволствие ви предоставяме списък с най-добре представилите се ученици на проведения на 07.11 2015 г. (събота) ХVІІ Софийски математически турнир. С отличното си представяне защитиха своето име и името на училището следните ученици:

1. Анна Радулова - 57 т. - І клас
2. Рада Димитрова - 52 т. - І клас
3. Анна Мария Петрова - 50 т. - ІІІ клас
4. Ян Дамянов - 50 т. - VІ клас

За останалите участници остава удовлетворението от срещата с по-високи математически изисквания чрез задачите от по-висок клас на трудност. На всички благодарим за достойното представяне и желаем бъдещи успехи в предстоящите конкурси, състезания, проверки, тестове.

(протокол от състезанието - XLS)

 
Немска езикова диплома DSD II съответства на ниво В2/С1 от Общоевропейската езикова рамка, удостоверява знания по немски език, нужни за следване в Германия и дава предимство при кандидатстване за работа. Писмените компоненти на изпита се оценяват централизирано в Германия. Учениците се подготвят за изпита в училище и го полагат в 12 клас.

Австрийската диплома е централизирана изпитна система, при която изпитите се провеждат и оценяват по единни критерии. Изпитите следват нивата на общоевропейската езикова рамка. Австрийската диплома дава възможност за следване в австрийските университети. Подготовката се извършва в гимназията.

Сертификат FCE Частни немски училища Ерих Кестнер са член на партньорската програма Advantage на Изпитния център на Британски съвет България. Дипломата, която учениците успешно получават, е международно призната от престижни университети, работодатели и държавни институции.
Партньор в PASCH Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия провеждат специализирано обучение по немски език.
Член на Българската асоциация на частните училища Немски Училища "Ерих Кестнер" са член на Българската Асоциация на Частните Училища