logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Спортен клуб "Плуване"

Още древните гърци са оценили ползата от плуването. Според тях "Интелигентният човек може да чете, пише и плува". Няма нищо по-полезно и ефективно от плуването - комплексен спорт, който укрепва тялото, хармонично развива всички мускули, тонизира кожата, увеличава дихателния капацитет на белите дробове, усилва сърцето. Прекрасен лек срещу стреса и нервното напрежение.

Предучилищната и началната училищна възрасти са тези, при които е най-подходящо да се въведат децата в плувния спорт. За това в Немски училища "Ерих Кестнер" плуването е задължително в учебната програма на Първи клас, а за останалите ученици е включено в свободно избираемите спортове. Децата усвояват началните плувни умения, постепенно разучават различни стилове на плуване, създават се умения за общуване и дисциплина, изграждат се редица положителни качества и навици, необходими за цял живот.

График на посещенията:
Всеки петък от 14:00 ч. до 16:15 ч.
За учениците от Първи клас: Всеки понеделник от 14:00 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елица Митова


Спортен клуб "Карате"

Чрез тренировките, учениците не само се обучават и възпитават в бойния дух и философията на карате, усъвършенствайки физическите си качества, но се учат на дисциплина, самоконтрол, отговорност, уважение, доброта, достойнство, чест и приятелство. Бойно изкуство се учи цял живот, независимо от възраст и пол. Обучението по карате в Немски училища "Ерих Кестнер" се осъществява по програма, съответстваща на възрастовата група в спортната база на училището. Ръководителят на клуба е квалифициран инструктор по бойни изкуства със съответния ценз.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: ИККЕН РЕАЛ


Спортен клуб "Тенис на маса"

Обучението и подготовката по тенис на маса се подчиняват на принципите на спортното майсторство и състезателна дейност. Освен с вълшебствата на този спорт, с развитието на двигателни качества и концентрация на вниманието, заниманията са свързани и с възпитание на волята за победа и преодоляване на трудностите. Немски училища "Ерих Кестнер" ежегодно са домакин на традиционния Пролетен турнир по тенис на маса, с участието на други частни училища.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елвира Кодрова


Спортен клуб "Баскетбол"

Целта на клуба е да превърне баскетболната игра в любимо занимание на учениците от Немски училища "Ерих Кестнер", за да растат здрави и жизнени!

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Георги Панов


Спортен клуб "Художествена гимнастика"

Заниманията по художествена гимнастика се провеждат с момичета от 5 до 7 и над 7-годишна възраст. Обучението се осъществява от треньорки, с необходимата квалификация за работа с деца и включва части от единната гимнастическа програма, утвърдена от Българска Федерация по Гимнастика. В заниманията се използват специални упражнения, които са съобразени с физиологическите възможности на съответната възраст. Набляга се предимно на общо развиващи и специално подготвителни упражнения, както и работа за технически умения и физически качества - гъвкавост и сила, бързина, отскокливост, ловкост, пространствена ориентация, равновесни упражнения. Усвояват се и теоретични понятия по гимнастика. Децата развиват правилно телосложение, стойка, походка, както и чувство за красота и ритъм.

За края на учебната година се подготвя гимнастическа композиция под музикален съпровод с цел изява на спортния празник на училището.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Станка Пеневска


Спортен клуб "Футбол"

Заниманията по футбол се водят от изявени специалисти, завършили Националната Спортна Академия "Васил Левски". В клуба участват ученици от предучилищните класове до гимназистите. Клубът предлага възможност за демонстрация на цялостната методика посредством компютърни технологии. Организират се турнири между отделните училища. Футболният отбор на учениците от Немска Гимназия "Ерих Кестнер" са Софийски Футболен шампион.

График на посещенията:
За ученици до 7ми клас - Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.
За гимназистите - Всеки понеделник от 14:30 ч. до 15:30 ч.

Ръководител: Петър Полежански


Вокална група

Учениците, участващи във Вокалната група, са на възраст от 5 до 17 години. Песните, които децата изпълняват, са съобразени с тяхната възраст, певчески възможности и интереси. Много от тях са авторски и написани специално за Вокалната група от композиторите Хайгашот Агасян, Светослав Лобошки, Красимир Милетков, Борис Карадимчев и други. Заниманията се провеждат динамично, дори атрактивно, без психическа и гласова умора. Във всеки момент децата изживяват радостно чувство от индивидуалното и колективно изпълнение. Стимулира се пробуждането на техните творчески импулси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Пламена Златева


Модерен Балет

В клуба по модерен балет се включват ученици от 1 до 7 класове. Целите на заниманията са: децата да придобият елементарни знания за понятия, свързани със света на танца; чрез система от упражнения, последователно да овладяват основните движения, идващи от класическия балет и служещи за основа на други танци; да развиват своите пространствени възприятия; чрез контрола на тялото да се учат на дисциплина и отговорност. Важен момент е и стимулирането на музикално - творческите изяви на децата - участие при поставянето на някой от танците със собствени предложения, представяне на готовите танци на тържества и концерти. Изучавайки движения от класическия и модерен балет, децата придобиват повече самочувствие, правилна стойка на тялото, пластичност, гъвкавост и грациозност.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Оливера Спасова


Народни танци

Заниманията по народни танци са за децата от предучилищните групи до 4 клас. Под ритъма на народните песни, хора и ръченици, всяко дете се освобождава от натрупаното напрежение, поддържайки чрез танца добър тонус и идеална фигура. Магията скрита в танца е най-красивата, най-искрената и съкровена магия на света! В децата от този клуб, завинаги остава една частица истински българска!

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Росица Димитрова
Корепетитор: Рачо Рабицов


Изобразително изкуство

Клубът се посещава от ученици от всички възрасти, обичащи рисуването. Стремежът при обучението е децата да изграждат свой, неповторим стил,  който да отговаря на тяхната душевна същност и художествен натюрел. Рисува се по теми, предложени от преподавателя, като целта е да се развива въображението и самостоятелното мислене на децата, усета за форма и цвят. Рисунките се изпълняват с различни материали: акварел, пастел, темпера в класически и смесени цветни техники. По-големите деца правят и графични опити с мек графитен молив, маслен пастел, акварел и др.

Децата от школата се представят успешно на градски, национални и международни изложби и конкурси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Людмила Величкова


Пластика

Основната задача на клуба е да приобщи децата към изкуството, да развие техните дарби и наклонности, да стимулира позитивно мислене и съзидателно поведение. Децата обичат да творят. Занятията са увлекателни и дават възможност на таланта и досетливостта им напълно да се изявят. Целта е децата да развият своята сръчност и умения, да изградят добър естетически вкус, творческо самочувствие, да проявят артистичност и фантазия, да запазват и продължават националните ни традиции, да осъществяват своите авторски идеи, като същевременно не се загубва чистото детско "звучене" на творбите.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Бакшева


Театрално студио „Амадеус”

Усвояване основите на театралното и куклено изкуство.

Обучават се деца от 1. до 4. клас. Занятията дават възможност да бъдат разкрити и развити талантите на децата :актьорски способности, музикалност, ритмичност, пластичност, комуникативност, работа в екип, социализация и себепознаване. Заниманието се провежда в три части:

  1. Подготвителна част – игри, които провокират въображението, концентрацията и двигателната активност.
  2. Същинска част – поставяне и реализация на актьорски сценични задачи, чрез индивидуален подход.
  3. Финална част – анализ и оценка на проведения час, поощряване на групата и разтоварващ елемент.

В края на учебната година малките актьори показват пред публика своите умения в заключителен спектакъл.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководители: Елена Пеева и Ивона Желева


Шахматен клуб

в процес на обновяване

Спортен клуб "Плуване"

Още древните гърци са оценили ползата от плуването. Според тях "Интелигентният човек може да чете, пише и плува". Няма нищо по-полезно и ефективно от плуването - комплексен спорт, който укрепва тялото, хармонично развива всички мускули, тонизира кожата, увеличава дихателния капацитет на белите дробове, усилва сърцето. Прекрасен лек срещу стреса и нервното напрежение.

Предучилищната и началната училищна възрасти са тези, при които е най-подходящо да се въведат децата в плувния спорт. За това в Немски училища "Ерих Кестнер" плуването е задължително в учебната програма на Първи клас, а за останалите ученици е включено в свободно избираемите спортове. Децата усвояват началните плувни умения, постепенно разучават различни стилове на плуване, създават се умения за общуване и дисциплина, изграждат се редица положителни качества и навици, необходими за цял живот.

График на посещенията:
Всеки петък от 14:00 ч. до 16:15 ч.
За учениците от Първи клас: Всеки понеделник от 14:00 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елица Митова


Спортен клуб "Тенис на маса"

Обучението и подготовката по тенис на маса се подчиняват на принципите на спортното майсторство и състезателна дейност. Освен с вълшебствата на този спорт, с развитието на двигателни качества и концентрация на вниманието, заниманията са свързани и с възпитание на волята за победа и преодоляване на трудностите. Немски училища "Ерих Кестнер" ежегодно са домакин на традиционния Пролетен турнир по тенис на маса, с участието на други частни училища.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Елвира Кодрова


Спортен клуб "Тенис на корт"

Тенисът е толкова популярен спорт, че каквото и да се каже е вече познато.

В нашия клуб не отделяме спорта от забавлението, тренировките - от приятните мигове. Усещанията за динамика, съревнование и издръжливост, удоволствието от победата са несравними!

График на посещенията: Всеки петък от 14:00 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Петьо Кърканов


Спортен клуб "Футбол"

Заниманията по футбол се водят от изявени специалисти, завършили Националната Спортна Академия "Васил Левски". В клуба участват ученици от предучилищните класове до гимназистите. Клубът предлага възможност за демонстрация на цялостната методика посредством компютърни технологии. Организират се турнири между отделните училища. Футболният отбор на учениците от Немска Гимназия "Ерих Кестнер" са Софийски Футболен шампион.

График на посещенията:
За ученици до 7ми клас - Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.
За гимназистите - Всеки понеделник от 14:30 ч. до 15:30 ч.

Ръководител: Петър Полежански


Вокална група

Учениците, участващи във Вокалната група, са на възраст от 5 до 17 години. Песните, които децата изпълняват, са съобразени с тяхната възраст, певчески възможности и интереси. Много от тях са авторски и написани специално за Вокалната група от композиторите Хайгашот Агасян, Светослав Лобошки, Красимир Милетков, Борис Карадимчев и други. Заниманията се провеждат динамично, дори атрактивно, без психическа и гласова умора. Във всеки момент децата изживяват радостно чувство от индивидуалното и колективно изпълнение. Стимулира се пробуждането на техните творчески импулси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Пламена Златева


Изобразително изкуство

Клубът се посещава от ученици от всички възрасти, обичащи рисуването. Стремежът при обучението е децата да изграждат свой, неповторим стил,  който да отговаря на тяхната душевна същност и художествен натюрел. Рисува се по теми, предложени от преподавателя, като целта е да се развива въображението и самостоятелното мислене на децата, усета за форма и цвят. Рисунките се изпълняват с различни материали: акварел, пастел, темпера в класически и смесени цветни техники. По-големите деца правят и графични опити с мек графитен молив, маслен пастел, акварел и др.

Децата от школата се представят успешно на градски, национални и международни изложби и конкурси.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Людмила Величкова


Модерен Балет

В клуба по модерен балет се включват ученици от 1 до 7 класове. Целите на заниманията са: децата да придобият елементарни знания за понятия, свързани със света на танца; чрез система от упражнения, последователно да овладяват основните движения, идващи от класическия балет и служещи за основа на други танци; да развиват своите пространствени възприятия; чрез контрола на тялото да се учат на дисциплина и отговорност. Важен момент е и стимулирането на музикално - творческите изяви на децата - участие при поставянето на някой от танците със собствени предложения, представяне на готовите танци на тържества и концерти. Изучавайки движения от класическия и модерен балет, децата придобиват повече самочувствие, правилна стойка на тялото, пластичност, гъвкавост и грациозност.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Оливера Спасова


Пластика

Основната задача на клуба е да приобщи децата към изкуството, да развие техните дарби и наклонности, да стимулира позитивно мислене и съзидателно поведение. Децата обичат да творят. Занятията са увлекателни и дават възможност на таланта и досетливостта им напълно да се изявят. Целта е децата да развият своята сръчност и умения, да изградят добър естетически вкус, творческо самочувствие, да проявят артистичност и фантазия, да запазват и продължават националните ни традиции, да осъществяват своите авторски идеи, като същевременно не се загубва чистото детско "звучене" на творбите.

График на посещенията: Всеки петък от 13:45 ч. до 16:15 ч.

Ръководител: Бакшева

Обучение

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.

прочетете повече


Директор на Основно училище

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Основно училище "Ерих Кестнер" от 2021 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Основно училище

Учениците са в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Основно училище "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм