logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие в изпълнение на стратегията за развитие за периода 2018-2020 г.

Правилник за дейността

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г.

Училищен учебен план за 7 клас, чуждоезиков профил, прием 2016/2017 г.

Училищен учебен план за 8а клас

Училищен учебен план за 9а клас

Училищен учебен план за 10а клас

Училищен учебен план за 11 клас, прием 2016/2017 г.  

Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище 2019-2020 г.

График за провеждане на консултации с родители - I учебен срок 2019-2020 г.

График за провеждане на консултации с ученици - I учебен срок 2019-2020 г.

План-програма за безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 година 

Протокол от извънредно заседание на ПС на ЧНГ "Ерих Кестнер" №4/14.01.2020 за продължаване срока на иновацията "Проектна седмица"

 

 

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм