note-shade

   

   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

   

 

 

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   

 

  

 

   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   

 

Учебните такси остават непроменени

Уважаеми родители,
Предвид извънредната ситуация, причинена от пандемията COVID-19, която ни изправя пред нови предизвикателства и към която се налага обществото ни да се приспособява ежедневно, ръководството на ЧНУ "Ерих Кестнер" взе решение таксите за учебната 2020/2021 година да запазят миналогодишните си нива. 
Уверени сме, че въпреки трудностите, съвместните ни усилия ще продължат да водят до отлични постижения и високи резултати на нашите ученици.


 

ВЪВЕЖДА СЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН

Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев се отменят всички присъствени учебни занятия и дейности в ЧНУ „Ерих Кестнер“. Във връзка с въвеждането на онлайн обучение е необходимо:

1. Всички ученици (родители) да поддържат активна регистрацията си в електронния дневник на училището shkolo.bg. Родителите са длъжни да осигурят техническата възможност за участие на техните деца и да контролират участието им в онлайн обучението.
2. В процеса на работата – по преценка на отделните учители – могат да бъдат използвани и различни онлайн платформи, като Microsoft Teams, moodle, zoom и други.
3. Общодостъпни са одобрените от МОН безплатни електронни учебници, както и ресурсите на издателствата и затова не се налага прибирането на учебниците, тетрадките и вещите на учениците от училище.
4. Ще се следва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок с малки промени.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.
Апелираме да следите съобщенията в електронния дневник и да останете във връзка с класните ръководители и преподавателите чрез създадените групи на класовете.


 

Нова дата за писмения изпит DSD I за 7. клас

Уважаеми родители,
Писменият изпит DSD I за учениците от VII клас се отлага за 26 май 2020 г.
За датата на провеждане на устния изпит ще бъдете информирани допълнително.


Немски училища Ерих Кестнер събират лични данни според инструкцията за реда за водене на регистри по регламент GDPR – глава Трета, чл.13, чл.14 (1 и 2): 

•  на деца и ученици – изискване на МОН

•  на родители – контрагенти 

•  на служители – трудови правоотношения

Данните се съхраняват в съответните регистри според законно установените срокове.

 

 
Немска езикова диплома DSD II съответства на ниво В2/С1 от Общоевропейската езикова рамка, удостоверява знания по немски език, нужни за следване в Германия и дава предимство при кандидатстване за работа. Писмените компоненти на изпита се оценяват централизирано в Германия. Учениците се подготвят за изпита в училище и го полагат в 12 клас.

Австрийската диплома е централизирана изпитна система, при която изпитите се провеждат и оценяват по единни критерии. Изпитите следват нивата на общоевропейската езикова рамка. Австрийската диплома дава възможност за следване в австрийските университети. Подготовката се извършва в гимназията.

Сертификат FCE Частни немски училища Ерих Кестнер са член на партньорската програма Advantage на Изпитния център на Британски съвет България. Дипломата, която учениците успешно получават, е международно призната от престижни университети, работодатели и държавни институции.
Партньор в PASCH Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия провеждат специализирано обучение по немски език.
Член на Българската асоциация на частните училища Немски Училища "Ерих Кестнер" са член на Българската Асоциация на Частните Училища
Иновативно училище Частна немска гимназия "Ерих Кестнер" има статут на иновативно училище от учебната 2017/2018 година. Основна цел на иновацията е прилагане на отворени методи за обучение за придобиване на ключови компетентности като работа в екип, поемане на отговорност, организация на времето, умение за справяне с проблеми и др. Чрез иновативния метод проектна седмица учениците ще се научат на работни техники и на критично мислене, необходими за успешно следване във ВУЗ, и на стратегии за учене през целия живот.

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм